Følg

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Nettleie for å få strømmen transportert gjennom ledningsnettet hjem til deg og for strømleveransen, som er selve forbruket ditt.

Nettleie:
Nettleien betaler du til din lokale netteier, som eier strømnettet der du bor. Den sikrer deg at du får strømmen hjem til deg. Nettvirksomheten er strengt regulert fra myndighetene og nettleien fastsettes årlig basert på inntektsrammer gitt av NVE.

"Nettleien skal gi nettselskaper inntekt til dekning av kostnader ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet" (kilde NVE)

Du kan lese mer om regulering av nettleien hos NVE. Nettselskapet har leveringsplikt til deg. Les mer om leverviksplikten her.

Nettleien består av en fast del og variabel del. I nettleiens variable del inngår forbrukeravgiften (el-avgiften) til staten, Enova avgiften, samt merverdiavgift (Privathusholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva).
El-avgiften er fra 1.1.2017 på 16,32 øre pr KWh strøm som forbrukes.
Enova avgiften er for husholdninger på 1 øre pr KWh strøm som forbrukes. For næringskunder og andre kundegrupper er avgiften inkludert i fastleddet med kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

 

Strøm/Kraftleveransen:
Strømleveransen, selve forbruket, betaler du til din selvvalgte strømleverandør. Det er et åpent konkurransemarked, så du kan selv velge hvilken strømleverandør du ønsker å kjøpe kraftleveransen fra.
Strømleverandørene kjøper kraft på kraftbørsen Nordpool, selger den videre til forbrukerne, som igjen får strømmen levert via netteieren i det området strømmen skal leveres i.

Det er mange forskjellige strømavtaler på markedet. Fra de billigste spotavtalene, avtaler med prisgaranti, avtaler som fastsetter prisen for et gitt tidsrom og rene fastprisavtaler.

Felles for alle strømavtaler er at de inneholder El-sertifikatavgift.
Elsertifikat er en støtteordning for fornybar strøm. Ordningen finansieres av forbrukerne gjennom at strømleverandøren er pliktig til å legge elsertifikatprisen inn i strømprisen. Les mer om Elsertifikat her hos NVE.

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer