Følg

Fakturavarsel på e-post

Faturavarsel på E-post betyr at vi sender fakturaen på e-post - e-postfaktura.

E-posten du mottar inneholder nødvendig betalingsinformasjon, samt pdf-kopi av fakturaen din.

Ta direkte kontakt med oss på tlf. 76 11 80 00 eller send oss en e-post, for opprette e-post faktura.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer