Følg

NRK-lisens

HAR DU MOTTATT BREV FRA LISENSAVDELINGEN HOS NRK?
Get har fra og med høsten 2015 startet rapportering av aktive TV-abonnenter til NRK i tråd med loven etter forespørsel fra NRK.


I henhold til Kringkastingsloven er Get pliktige til å gi NRK opplysninger om sine kunders navn, adresse og fødselsdato. NRK kan kun bruke opplysningene til kontroll mot sitt eget register over de som betaler kringkastingsavgift.


Om du har mottatt brev fra lisensavdelingen hvor de viser til informasjon fra Get og du ikke er enig i kravet som er fremstilt ber vi deg ta kontakt med NRK.


§ 8-5. Opplysninger om kundeforhold
"Den som mot vederlag tilbyr fjernsynssendinger ved kringkasting eller formidling av kringkasting, plikter å gi Norsk rikskringkasting AS opplysninger om sine kunders navn, adresse og fødselsdato.


Norsk rikskringkasting AS kan kun bruke opplysningene til kontroll mot sitt eget register over dem som betaler kringkastingsavgift. Norsk rikskringkasting skal sikre at tilgang til opplysningene begrenses til ansatte med tjenstlig behov for slik tilgang.
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om opplysningsplikten etter denne paragraf og om Norsk rikskringkasting AS' bruk av opplysningene."

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer